03 230 53 16

TASKI Tapi Gum 6x0.5L

Bestelnummer: 1399138 op voorraad: 18

Verpakt per: STUKS Prijs per:

€ 25,58 (excl. BTW)
Logo
Icon
Specificaties
Productnummer: 1399138
Merk: Taski
Voorraad: 18
Verpakt per: STUKS / 1
Prijs per: STUKS
Kleuren: Wit
Kleur: Wit
Omschrijving

Vriesspray voor het verwijderen van kauwgum.

Bevriest de kauwgum voor verwijdering.

Bevat geen cfk’s.

Effectieve, snelle en volledige verwijdering van kauwgum van tapijt zonder de beschadiging van tapijtvezels.

Gevarenaanduiding;

H222 "Zeer licht ontvlambare Aerosol.

H229 "Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting".

Veiligheidsvoorschriften; P210 "Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

p211 "Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 "Ook na gebruik niet doorboren of verbranden".

P410+P412 "Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C".

Veiligheidsinformatie.

Raadpleeg een arts bij onwel voelen na inademing.

Bij aanraking met de huid was de huid met lauw, zacht stromend water.

Raadpleeg een arts bij huidirritatie.

Bij aanraking met de ogen spoel de ogen voorzichtig af met water gedurende een aantal minuten.

Raadpleeg een arts als irritatie ontstaat en blijft.

Bij inslikken dient de mond gespoeld te worden en onmiddelijk 1 glas water gedronken te worden

Dien nooit iets via de mond toe bij een bewusteloos persoon.

Raadpleeg een arts bij onwel voelen.